Fedon LindbergInnlegget er oppdatert med video fra foredraget nederst!

Dr. Lindberg har i løpet av sin karriere på over 30 år som lege opparbeidet seg en solid erfaring med hvordan mat og ernæring kan brukes som effektiv medisin ved behandling av overvekt/diabetes og andre livsstilsrelaterte sykdommer.

Vi lever i dag i et «toksisk» miljø med forurensning, røyking, stress, miljø og dårlige matvarer. Det er 4 ting som er livsviktige for oss: mat, vann, luft og sollys.

Hvordan vet man at man er HELT frisk? De fleste svarer da at de har mye energi og er friske. Ikke at de har fravær av smerter.

Dagens sykevesen (eller helsevesen som noen kaller det)

I Norge har vi et velig godt apparat for å håndtere akutte sitasjoner som feks. hjerteinfarkt. Fedon gjør et poeng ut av at vi har meget dyktige fagpersoner i helsevesenet, men at det er dårlig koordinering i mellom dem og manglende forståelse for at samspillet mellom fagmenneskene er viktig. Han sammenligner dette med et orkester uten dirigent, og der enkeltpersoner bare vil spille solo. Han mener at dette ikke løses med mer penger til helsevesenet, da dette ikke vil endre måten det jobbes på.

Hva skaper god helse?

Han fremhever også at forebygging og helhetlig behandling er det beste, men at det er vanskelig å gjennomføre i praksis. Man hva koster det å ikke forebygge? Sykepenger, uføretrygd, vantelister osv. Norge bruker under 2% av sitt helsebudsjett på forebygging.

Vi bruker i dag  750 kr pr person i forebygging og 55 000 kr pr person for å repare skadene i Norge.

Bygge helsebringende samfunn

Vi mangler faglærte helsejournalister i Norge, og dette er problematisk når media formidler ting etter hva de tjener penger på.

Kronisk sykdom er multifaktorell. Det kan være mange årsaker til at en sykdom har utviklet seg. En gitt tilstand kan komme av ulike årsaker fra pasient til pasient. Det finnes mange underliggende årsaker. Det som er problematisk i dag er at vi nesten bare behandler symptomene og fjerner ikke årsakene.

Det er problematisk at det settes opp utvalg som ser på problemstillinger, men at politikerne ikke følger anbefalingene de kommer med.

Har vi nok bevis?

 

Bruke energien riktig

 

Bedre kosthold

 

Høstkonferansen 2014 – Fedon Lindberg: Kronisk frisk
Stikkord:

Legg inn en kommentar