Ernæringsfilosofi

Vår ernæringsfilosofi

De fleste forskere er i dag enige om at det er en nær sammenheng mellom ernæring og helse.

De siste 40-50 årene har kostholdet endret seg radikalt. Samtidig har det vært en eksplosjonsartet økning av en rekke kroniske sykdommer. For eksempel kreft, allergier, astma, autoimmune sykdommer, diabetes 2 og fedme. Mange forskere mener det er en klar sammenheng mellom kostholdet vårt og disse sykdommene. Men det er noe uenighet om hvilke faktorer som er de avgjørende, mellom oss og myndighetene.

Kroppen har en fantastisk evne til å reparere seg selv hvis den får lov. Gjennom et balansert kosthold og tilskudd av næringsstoffer kan vi sikre kroppen alle de næringsstoffene den trenger.

Dette vil forebygge og reversere sykdomsprosesser. Tilnærmingen kalles ortomolekylær medisin og tar utgangspunkt i at nesten all sykdom er en mangeltilstand. Begrepet ortomolekylær kommer fra det greske ordet orthos som betyr “det rette”.

Vi vet også at genene våre ikke har endret seg vesentlig de siste 30-40 000 årene. Kroppen fungerer derfor optimalt når den blir tilført de næringsstoffene den er genetisk tilpasset. Det betyr at vi er opptatt av å fokusere på de matvaregruppene mennesket er utviklet på.

Hva er vi skapt til å spise?

Ny forskning viser at både store mengder og bruk av raske karbohydrater har mange negative konsekvenser i kroppen. Likevel anbefaler Statens råd for ernæring et kosthold basert hovedsakelig på karbohydrater. Vi mener det er behov for en annen tilnærming til kosthold og ernæring. Interessant nok har man i de siste nordiske kostholdsanbefalingene (NNR 2012) gått vekk fra konkrete anbefalinger om energifordeling mellom karbohydrater, proteiner og fett. I stedet har man gitt en ramme hvor man åpner for mer fett, opp til 40%E og mindre karbohydrater, ned til 45%E. Det er forandringer som etter var mening går i riktig retning.

Ernæringsstudiene hos Tunsberg Medisinske Skole har en evolusjonær tilnærming til kostholdet. Det betyr at vi skal spise mest av det vi er genetisk tilpasset. Animalske matvarer inneholder proteiner og fett som er optimale for menneskekroppen. Kombinert med mye grønnsaker, noe frukt, nøtter og frø gir dette et næringsrikt kosthold som kan bidra til å gjenopprette og vedlikeholde god helse. Fordi genene våre ikke har forandret seg i takt med introduksjonen av nye matvarer, er det nå misforhold mellom hva vi spiser og hva kroppen faktisk tåler. Årsakene til mange livsstilssykdommer og adferdsproblemer er ofte å finne i de ”nye” matvarene som er introdusert etter jordbruksrevolusjonen.

Fordi kostholdet er så variert og vi er så forskjellige trenger vi kunnskap om hva de ulike matvarene i et moderne kosthold faktisk gjør med kroppen vår. Det er ikke slik at sunn mat bare er et spørsmål om næringsinnhold og energi. Det er den totale påvirkningen på kroppen som avgjør hva som er et riktig kosthold, og dette varierer fra person til person.

 

Kilde: tunmed.no

Legg inn en kommentar